Oer ús

MOOK de Notaris rjochtet him op alle notariële wurksumheden. Jo kinne by ús terjochte foar bysûndere spesjalisaasjes, lykas ûndernimmingssaken (B.V.'s en agraryske saken (kavelruilen, pachten ensfh.). Mar ek ûnreplik goed en persoane- en famyljerjocht. Jo kinne by ús terjochte foar saakkundichheid op elk fakgebiet. MOOK de Notaris is der foar 'de gewoane partikulier', mar ek foar de lytse, grutte en rappe ûndernimmers.

Sintraal yn ús hanneljen stean:

  • Wy sprekke kleare taal
  • Wy leauwe yn persoanlik kontakt
  • Ús tsjinstferliening is op maat
  • Wy leverje saakkundich advys
  • Ús priis/kwaliteit ferhâlding is poerbêst
Margreet Mook

Mr. Margreet Mook

Vennoot, notaris, specialist vennootschapsrecht, bewindvoerder

Mr. Fransisca Spa

Mr. Fransisca Spa

Kandidaat-Notaris, sertifisearre eksekuteur, spesjalist famyljerjocht, ferfangt de notaris

Meester Tineke Castelein

Mr. Tineke Castelein

Kandidaat-Notaris, Agrarysk spesjalist, lid VASN, ferfangt de notaris

Meester Margriet van der Veen - Brouwer

Mr. Margriet de Vries- Brouwer

Kandidaat-Notaris, ferfangt de notaris

Ynskje Hoekstra, kandidaat Notaris bij MOOK de Notaris

Mr. Ynskje Hoekstra

Kandidaat-Notaris

Sigrid Kuikman, notarisklerk bij MOOK de Notaris

Sigrid Kuikman

Notarisklerk, Agrarysk spesjalist, lid VASN

Timo van Buiten, notarisklerk bij MOOK de Notaris

Timo van Buiten

Notarisklerk

Sape Schotanus

Notarisklerk

Erik Nijmeijer, notarisklerk

Erik Nijmeijer

Notarisklerk

Veronica van Ast, notarieel medewerkster bij MOOK de Notaris

Veronica van Ast

Notarieel meiwurker

Maaike van der Veen, notarieel medewerkster en gastvrouw

Maaike van der Veen

Notarieel meiwurker / receptioniste

Petra Hoekstra, notarieel medewerkster

Petra Hoekstra

Notarieel meiwurker / receptioniste

Yvonne van der Boon, notarieel medewerkster

Yvonne van der Boon

Notarieel meiwurker

Kim Schaaf, notarieel medewerkster

Kim Schaaf

Notarieel meiwurker

Nellie Schievink, notarieel medewerkster

Nellie Schievink

Notarieel meiwurker

Nynke de Haan, notarieel meiwurker

Nynke de Haan

Notarieel meiwurker

Annie de Jong, Notarieel meiwurker / receptioniste

Annie de Jong

Notarieel meiwurker / receptioniste

Wybe

fan wiis mei Wybe!